Mẫu nhà phố 3 tầng hiện đại với chi phí thiết kế chỉ từ 150.000/1m2

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Thiết kế nhà phố 3 tầng

Nhận ngay báo giá bằng cách để lại câu hỏi bên dưới