Quy trình xây dựng nhà: Sử dụng và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng

Một công trình xây dựng cũng như một cỗ máy, hoạt động lâu thì phải bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, nếu không sẽ bị hỏng hóc