Đơn giá xây dựng nhà phần thô mới nhất 2022

Đơn giá xây nhà phần thô hiện nay là bao nhiêu? Xây nhà phần thô là gì? Cách tính diện tích và giá xây dựng phần thô ra sao?